ihtiyâr


ihtiyâr
(A.)
[ رﺎﻴﺘﺧا ]
1. seçme.
2. seçilme.
3. seçme hakky.
4. yaşlı.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Look at other dictionaries:

  • ihtiyar — 1. is., esk., Ar. iḫtiyār Seçme Birleşik Sözler ihtiyar heyeti ihtiyar meclisi Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller ihtiyar etmek 2. sf., Ar. iḫtiyār 1) Yaşlı, kocamış olan, pir (kimse), genç karşıtı İhtiyar öksürüyor, öksürdükçe de boğazından… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • İHTİYAR — Yaşlanmış kimse. Yaşlı. * Ist: İstek, arzu. Razı olmak. Katlanmak. Seçmek. Tensib etmek. Seçilmek. (Bak: İrade …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • İHTİYAR-I CÜZ'Î — (İhtiyar ı cüz iye) İnsanın küçücük ihtiyarı, iradesi. Pek az, zayıf ihtiyar. (Bak: Cüz i ihtiyar …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ihtiyar etmek — 1. yaşlandırmak, kocaltmak 2. 1) seçmek, üstün tutmak Zaruretsiz cihanda kimse gurbet ihtiyar etmez. Şinasi 2) katlanmak Bu itilip kakılmaya karşı ihtiyar ettiği siyaset herkese hizmet etmek, herkesi memnun etmeye çalışmaktan ibaretti. H. E.… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ihtiyar heyeti — is. Köy tüzel kişiliğinde, muhtar başkanlığında görev yapan kişilerden oluşan yetkili organ, ihtiyar meclisi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ihtiyar meclisi — is. İhtiyar heyeti …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ihtiyar olmak — yaşlanmak Geçti sevdalarla ömrüm, ihtiyar oldum bugün ... A. Rasim …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ihtiyar delikanlı — is. Yaşlı ama dinç, sağlıklı kimse …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • İHTİYAR ELDEN GİTMEK — Mc: Kendini zaptedememek, hiddet ve gazaba gelmek, irâdeyi kaybetmek …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • İHTİYAR-I KÜLFET — Külfete katlanma …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük